Wiskunde toegankelijk voor iedereen

In de digitale omgeving van MathPlus worden alle leerlingen zo veel mogelijk uitgedaagd en gestuurd in hun eigen manier van leren. Via hun persoonlijke leerroute krijgen ze ondersteuning met diverse tools. Zoals directe feedback en handschriftherkenning. Zo kunnen leerlingen zich individueel de wiskundestof eigen maken.

MathPlus ondersteunt verschillende leerstijlen

Elke leerling heeft een voorkeursstijl om leerstof op te nemen. MathPlus biedt twee ‘ingangen’ voor de stof: ‘Uitleg’ of ‘Voorbeelden’, beide met opgaven, met ‘Theorie’. Zo kunnen leerlingen makkelijker op basis van hun eigen voorkeur zelfstandig door de stof gaan. Ook extra oefenen door het maken van de opgaven is heel simpel.

Instaptoets zorgt voor een goede basis

Een instaptoets bepaalt of de leerlingen de benodigde kennis en vaardigheden hebben om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. Op basis van de resultaten beslis je als docent om bepaalde voorkennis (nogmaals) klassikaal of individueel uit te leggen.

Optimale leerroute haalt het beste uit alle leerlingen

Het onderdeel ‘Verwerken’ stimuleert het zelfstandig werken door de leerlingen. Doel is dat de leerlingen de opgaven op het basisniveau goed maken. Daartoe kunnen zij direct op het basisniveau starten, of eerst de instapopgaven maken. Door slimme feedback wordt het beste uit elke leerling gehaald. Via deze leerroute benut je je tijd zo efficiënt mogelijk.

Oefenen geeft zekerheid

In MathPlus kunnen leerlingen op verschillende momenten in het leerproces extra oefenen. Zo is er aan het eind van elk hoofdstuk het onderdeel ‘Oefenen’. Verder kunnen leerlingen ervoor kiezen om bij ‘Leren’ álle opgaven te maken. Deze oefenmogelijkheden geven extra zekerheid en vertrouwen.

Interactieve opgaven met hints en feedback

De leerling krijgt slimme feedback op de tussenstappen en eventueel hints om tot het antwoord te komen. Een leerling kan zich onzeker voelen of hij/zij nog op de goede weg zit. Omdat MathPlus gebuikt maakt van de technologie van AlgebraKIT worden de tussenstappen geëvalueerd. Hierdoor, wordt de onzekerheid bij leerlingen weggenomen. De combinatie van hints, feedback en oefening is vooral nuttig voor leerlingen die moeite hebben met algebra en rekenen.

Handschriftherkenning

Het gebruik van het toetsenbord heeft ook nadelen. Vooral bij het onthouden van de materie. MathPlus ondersteunt daarom handgeschreven uitwerkingen. Hierdoor wordt het mogelijk om wiskundige uitdrukkingen te schrijven op een intuïtieve en natuurlijke manier. Met als voordeel dat leerlingen de inhoud veel beter onthouden.

Direct doen:

Delen:

Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someone