Geeft wiskunde betekenis

Wiskundige vaardigheden helpen mensen verder in het dagelijks leven. Bij MathPlus wordt daarom elk wiskundig probleem binnen een voor de leerlingen herkenbaar kader geplaatst. Leerlingen ervaren zo zelf waarom wiskunde belangrijk is en hoe die in de praktijk wordt gebruikt. Dit leidt ertoe dat zij wiskundelessen als betekenisvol ervaren. Daarnaast zijn er in MathPlus niet uitsluitend rijtjessommen waarin vaardigheden worden geoefend. Integendeel, er is veel aandacht voor waarheidsgetrouwe wiskundige contexten

Contexten maken wiskunde relevanter

Bij MathPlus begint elk hoofdstuk met een aantal voorbeelden uit de praktijk. Zo zien leerlingen meteen hoe de theorie van dat hoofdstuk wordt toegepast in voor hen herkenbare situaties. Dat maakt wiskunde relevanter, leuker en levendiger.

Wiskunde wordt ook tastbaar

MathPlus zorgt voor meer interactie met de leerling en motiveert hen om intensiever met de stof bezig te zijn. Zo maakt MathPlus gebruik van uitleg en voorbeelden via de GeoGebra applet. Deze wordt gebruikt om schattingen te maken en om te leren hoe je geometrische principes kunt bewijzen. Geogebra verbindt meetkunde en algebra op een hele visuele en aantrekkelijke manier. Leerlingen kunnen wiskunde zien, aanraken en ervaren. En dat leidt weer tot het gewenste resultaat: een beter inzicht in de stof.

Extra online materiaal

De site van onze partner Math4all bevat ‘kaarten’ die ze op internet verzameld hebben. Een kaart kan een uitlegfilmpje, een wiskunde-examen of een toepassing van wiskunde zijn. Wanneer je je als docent hiervoor aanmeldt, kun je favoriete kaarten bewaren en gebruiken voor je lesvoorbereiding, je leerlingen of je collega’s.

Direct doen:

Delen:

Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someone