Didaktiek & werkwijze

MathPlus is een wiskundemethode voor het voortgezet onderwijs die leuke en uitdagende wiskunde wil bieden. Een methode ook die goed voorbereidt op het eindexamen en wiskundige denkvaardigheden stimuleert.

Lees verder

Van wiskundigen voor wiskundigen

MathPlus wordt ontwikkeld door een team van wiskundigen en mensen met passie voor onderwijs en digitalisering. Het unieke aan het team vormt de samenwerking van auteurs en medewerkers van Malmberg met Math4all.

Lees verder

Samenstelling pakket & prijs

Ieder jaar nieuw lesmateriaal voor een vaste prijs per leerling per jaar. Jaarlijks nieuwe boeken betekent dus dat de school of leverancier van leermiddelen geen boeken meer hoeft in te nemen en opnieuw hoeft uit te delen.

Lees verder

Meer tijd voor wiskunde

Hoe kun je leerlingen meer bezig laten zijn met het vak wiskunde? En hoe ontwikkelen leerlingen een beter begrip van wiskunde? MathPlus is de leermethode die jou als docent daarbij ondersteunt. Onder meer door de inzet van technologie verbeteren we de leerervaring en worden jouw lessen nog effectiever.

Het kernvak wiskunde houdt veel meer in dan leerlingen zien. Het gaat uiteindelijk niet alleen om het maken van sommen, maar om het ontwikkelen van inzicht en abstract denkvermogen. Om het analyseren van problemen.  Om het leggen van verbanden en het leren oplossingsgericht te denken.

Hiervoor is aandacht en tijd nodig om dit bij leerlingen te ontwikkelen.

 

MathPlus introduceert innovaties stapsgewijs vanuit een bewezen stabiel en gebruiksvriendelijk online platform. Daarvoor gebruiken we feedback van onze docenten en de ervaringen van 10 jaar digitaal wiskunde onderwijs van onze partner Math4all. Zo blijven we samen met docenten vooroplopen in het gebruik van digitale middelen in het wiskundeonderwijs.

Docenten waarderen ons om onze persoonlijke service en ons gebruiksvriendelijke en stabiele platform. MathPlus verbetert continue haar online omgeving om hun interactie met hun leerlingen te verbeteren. Mathplus betrekt, verrast met nieuwe features die docenten stapsgewijs kunnen uitproberen Je krijgt als je belt met een vraag altijd snel een persoonlijk antwoord van de direct betrokkenen.

Ons team

MathPlus wordt ontwikkeld door een team van wiskundigen en mensen met passie voor onderwijs en digitalisering. Het unieke aan het team vormt de samenwerking van auteurs en medewerkers van Malmberg met Math4all, een open source online platform dat al 10 jaar inspirerend educatief materiaal aanbiedt aan collega wiskunde docenten.  Daarnaast draagt een groep van wiskunde- en TU-studenten bij aan MathPlus. Zij bedenken onder meer wiskundige contexten die dicht bij jongeren staan.

Direct doen:

Delen:

Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someone